Affärsområden

Vår process

Vårt affärsupplägg bygger på förtroende och önskan om långsiktigt samarbete. I en fastighets livscykel går behovet av resurser upp och ner. Låt oss bidra när ni behöver extra resurser. Vi erbjuder tjänster inom fyra affärsområden, affärsutveckling, arkitektur, projekt och förvaltning.

Med samma konsulter och kontinuerlig kontakt genom hela projektet blir resultatet en cirkulär process där vi nyttjar varandras kompetenser, säkerställer synergier och 1+1 blir 3.

Vi erbjuder helhetstänkande med fokus på långsiktighet. Vi sätter tid, kvalitet och ekonomi i fokus. Tillsammans med er kompletterar vi er organisation när behovet av extra resurser uppstår.

Våra affärsområden

Affärsutveckling

i har lång erfarenhet av affärs- och projektutveckling. Våra
affärsutvecklare kan fungera som stöd i tidiga skeenden för att utväxla idéer, innovativa uppslag och utveckla projekt.

Arkitektur

Vi har arkitekter som skräddarsyr lösningar utifrån dina behov. Tillsammans med dem kan vi bland annat tydliggöra mål för projektidén samt ta fram skisser som visualiseras digitalt eller i fysiska modeller.

Projekt

Vi ser till att ditt projekt utvecklar sig efter förväntan från början till slut – från idé till systemlösning, detaljprojektering, byggskede, eftermarknad och förvaltning.

Förvaltning

Vi erbjuder underhållsplaner, kalkyler samt rådgivning i olika typer av projekt. Däribland certifiering och verifiering av miljöbyggnader. Vi har en lång rad av goda referensprojekt på hyresgästanpassningar och energisatsningar.