Affärsutveckling

Vår erfarenhet

CMB Projekt har lång erfarenhet av affärs- och projektutveckling. Våra affärsutvecklare kan fungera som stöd i tidiga skeenden för att utväxla ideér, komma med innovativa uppslag och hjälper er att utveckla era projekt. Vi har ett stort och brett nätverk som vi gärna delat med oss av. Kort och gott, hjälper vi er att skapa nya affärsmöjligheter.

Vårt erbjudande

• DD processer, expertis och stöd i transaktioner
• Vi är behjälpliga som bollplan vid tidiga skeden
• Vi har arkitekter som arbetar med förändringar av detaljplaner och utför volymstudier
• Vi kan även kalkylera och uppskatta värdeutveckling vid fastighetsutveckling

Kontaktpersoner inom affärsutveckling

Berit Christenson
Berit Christenson

VD, CEO
Affärsutveckling

berit.christenson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

Affärsutveckling
Ägare, Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Felicia Lövgren
Felicia Lövgren

Bygg- och projektledare
Ägarpartner, Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02

Malin Heij
Malin Heij

Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig av Tillgänglighet TIL 2

malin.heij@cmbprojekt.se
070-579 18 04