Affärsutveckling

Vår erfarenhet

CMB Projekt har lång erfarenhet av affärs- och projektutveckling. Våra affärsutvecklare kan fungera som stöd i tidiga skeenden för att utväxla ideér, komma med innovativa uppslag och hjälper er att utveckla era projekt. Vi har ett stort och brett nätverk som vi gärna delat med oss av. Kort och gott, hjälper vi er att skapa nya affärsmöjligheter.

Vårt erbjudande

• DD processer, expertis och stöd i transaktioner
• Vi är behjälpliga som bollplank vid tidiga skeden
• Vi har arkitekter som arbetar med förändringar av detaljplaner och utför volymstudier
• Vi kan även kalkylera och uppskatta värdeutveckling vid fastighetsutveckling

Kontaktpersoner inom affärsutveckling

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

VD, ägare
Affärsutveckling
Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Martina Blomberg
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Felicia Lövgren
Felicia Lövgren

vVD, ägarpartner
Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02