ARKITEKT SAR/MSA

Problemlösning med stil.

Har du ett behov? Har du en dröm? Har du en vision? Vi kan hjälpa dig på rätt väg.

Teknik, funktion och form i samspel ger en bra byggnad. Med det som utgångspunkt tar vi fram handlingar för alla delar i byggprocessen, från idé till färdigställande. Vi ser helheten i projekten och samtidigt värnar vi om detaljerna, allt för att skapa rätt förutsättningar för slutprodukten. Vi har erfarenhet från många olika typer av byggnader och verksamheter samt i alla formerna – om-, till- och nybyggnation.

  • Skisser
  • Bygglov
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandling
  • Relationshandling
  • Uppmätning
  • Utredning

KONTAKTA OSS