Förvaltning

Vår erfarenhet

Vi arbetar med underhållsplaner, kalkyler och rådgivning i olika typer av projekt. En ny nisch är energiprojekt och energioptimering. Likaså digitalisering av befintliga fastigheter.

En av våra styrkor är att certifiera och verifiera miljöbyggnader.

Vi har lång erfarenhet av hyresgästanpassningar och projekt som genomförs under pågående verksamhet.

Vårt erbjudande

• Garantiärende/eftermarknad
• Verifiering/omcertifiering fastighet
• Miljöbyggnad iDrift
• Upphandling av drift- och serviceavtal

• Hyreskalkylering vid tex hyresgästanpassning
• Kontraktsgenomgång förvärv/försäljning
• Uppmätning av ytor
• Relationshandling
• Framtagande av gränsdragningslistor

• Hyresgästanpassningar
• Planerat underhåll
• Energiprojekt inkl optimering

Våra tjänster

• Projektledare
• Hyreskontraktsrådgivning
• Kalkylator
• Arkitekt
• Hållbarhetssamordnare
• Energiprojektledare
• Flyttkoordinator
• Kontrollansvarig PBL
• Eftermarknad
• Garantiärenden

 

Kontaktpersoner inom förvaltning

Sofie Christiansson
Sofie Christiansson

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

sofie.christiansson@cmbprojekt.se
073-316 31 85

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

johan.nilsson@cmbprojekt.se
070-894 13 12

Axel Ganhammar
Axel Ganhammar

Bygg- och Projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsperson

axel.ganhammar@cmbprojekt.se
070-579 07 90