Förvaltning

Vår erfarenhet

Vi arbetar med underhållsplaner, kalkyler och rådgivning i olika typer av projekt. En ny nisch är energiprojekt och energioptimering. Likaså digitalisering av befintliga fastigheter.

En av våra styrkor är att certifiera och verifiera miljöbyggnader.

Vi har lång erfarenhet av hyresgästanpassningar och projekt som genomförs under pågående verksamhet.

Vårt erbjudande

• Garantiärende/eftermarknad
• Verifiering/omcertifiering fastighet
• Miljöbyggnad iDrift
• Upphandling av drift- och serviceavtal

• Hyreskalkylering vid tex hyresgästanpassning
• Kontraktsgenomgång förvärv/försäljning
• Uppmätning av ytor
• Relationshandling
• Framtagande av gränsdragningslistor

• Hyresgästanpassningar
• Planerat underhåll
• Energiprojekt inkl optimering

Våra tjänster

• Projektledare
• Affärsutvecklare
• Kalkylator
• Arkitekt
• Hållbarhetssamordnare
• Energiprojektledare
• Flyttkordinator
• Kontrollansvarig PBL

Kontaktpersoner inom projekt

Berit Christenson
Berit Christenson

VD, CEO
Affärsutveckling

berit.christenson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Malin Sundin
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Louise Piltz Vitanc
Louise Piltz Vitanc

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

louise.piltz.vitanc@cmbprojekt.se
073-996 96 37

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

Affärsutveckling
Ägare, Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55