Hållbarhet

• Trygga och hälsosamma arbetsmiljöer
• Attraktiv arbetsgivare (SEKA)
• Hållbar utveckling genom medvetna och genomtänkta val i samtliga av våra projekt
• Effektiv resursanvändning
• Nätverkande (tex LFM 30)
• Vi är med i Malmö Works
• Vi sponsrar flera sociala hållbarhetsprojekt
• Våra projektledare vill bidra till cirkulärt tänkande
• Aktivt arbete för att nå klimatneutrala avstamp i projekt
• Social hållbarhet är viktigt för oss

Kontaktpersoner inom hållbarhet

Berit Christenson
Berit Christenson

VD, CEO
Affärsutveckling

berit.christenson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

Affärsutveckling
Ägare, Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Malin Sundin
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Louise Piltz Vitanc
Louise Piltz Vitanc

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

louise.piltz.vitanc@cmbprojekt.se
073-996 96 37