Hållbarhet

Hållbarhetstjänster

Är du i startgroparna att börja ställa om till en mer hållbar byggproduktion, vill veta vilken klimatförbättring ditt projekt kan bidra med eller behöver hjälp med energiberäkning? På CMB Projekt finns spetskompetens inom hållbart byggande och ingen förfrågan eller projekt är för smått eller stort. CMB Projekt arbetar med hållbarhetstjänster utemot kund och är också delaktig i lokala nätverk såsom LFM30 och Malmö Works för att arbeta mot minskad klimatpåverkan i bygg- och anläggningssektorn såväl som i organisationens resmönster.

Social hållbarhet
Social hållbarhet är viktig för oss och vi sponsrar flera sociala hållbarhetsprojekt. Vi arbetar för trygga och hälsosamma arbetsmiljöer internt och externt samt för att vara en attraktiv arbetsgivare med värdegrunden SEKA (Stolthet – Engagemang – Kunskap – Arbetsglädje)

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra hållbarhetssamordnare som hjälper dig hela vägen oavsett storlek på projekt eller vilken fas ni befinner er i. Du är välkommen att höra av dig till oss, så kan vi se hur vi kan bidra hållbart tillsammans.

Våra tjänster

• Våra projektledare vill bidra till cirkulärt tänkande
• Aktivt arbete för att nå klimatneutrala avstamp i projekt
• Hållbarhetssamordnare
• Klimatdeklaration
• Klimatberäkning
• Miljöbyggnad iDrift
• Svanenmärkning
• Energiberäkning
• Solcellsprojektering
• Återbruksinventering
• Identifiering av produkter för bevarande/rekonditionering
• Energieffektiva lösningar vid renovering

Miljö- och kvalitetssystem

CMB Projekts övergripande miljömål är att sträva efter att anpassa sig till cirkuläritet och kretsloppssamhälle genom att erbjuda tjänster som så långt som möjligt tar hänsyn till både människa och miljö. Vi bedriver vår verksamhet så att miljöpåverkan minimeras. Vi efterlever miljölagar och förordningar. Vi använder de produkter och material som minskar påverkan på miljön och hanterar avfall på bästa sätt. Vi tar på oss ansvaret som den kunniga parten i byggprocessen och erbjuder våra kunder den senaste kompetensen och en djup bredd av erfarenheter.

Utveckling

CMB projekt är medlemmar i nätverken LFM30 och Malmö Works samt har en separat utbildningsplan där våra hållbarhetssamordnare internt utbildar våra projektledare och arkitekter med det senaste nya på området.

Vi jobbar med tvärfunktionella grupper och erfarenhetsåterföring på ett strukturerat sätt. Genom detta tar vi in nya metoder, tekniker och beräkningar för att bästa möjliga utveckling inom miljöledning ska kunna ske inom CMB Projekt. Miljöarbetet är inriktat med stort fokus på ständiga förbättringar, minimera materiell förbrukning och förebygga föroreningar. Vi håller vår utbildningsplan uppdaterad för att alltid tillgodose att varje medarbetare har adekvat kunskap för att kunna omsätta vår miljöpolicy i praktisk handling.

Vårt hjärta – The code of conduct 

Vi bemöter våra kunder och partners på ett tillmötesgående, hjälpsamt och nyfiket sätt. På samma sätt bemöter vi varandra. Hierarkierna lämnas hemma och de höga hästarna i stallet. Istället låter vi vår kompetens, arbetsglädje och engagemang tala. Vi litar på oss själva och på varandra. Vi ger varandra utrymme. Utrymme att växa, både individuellt och som företag och när vi växer skapas en stolthet och ett självförtroende. Det börjar hos oss men slutar hos beställaren. Ledorden för CMB Projekt är att vara en stabil arbetsgivare med engagerade medarbete.

Stolthet – Engagemang – Kompetens – Arbetsglädje

Kvalitetssystem CMB Projekt

CMB Projekts övergripande kvalitetsmål är att nå en kvalitetsmässigt långsiktig och uthållig lönsamhet med god tillväxt i kombination med fortsatt nöjda kunder.

Kontaktpersoner inom hållbarhet

Malin Sundin
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88