REFERENSOBJEKT

Tidigare projekt.

Rubrik till

post_image

Kontor Kv. Frans Suell

Kontor i centrala Malmö​

Detta är en av flera etapper i detta projekt. Hyresgästanpassning där flera lokaler sammanlänkas till en och samma.

Ett projekt där två huskroppar, från olika tidsepoker, sammanlänkas och ett projekt med högt ställda tekniska krav. Målet är att slå samman dessa huskroppar till en lokal på
ca 3000 m2.

CMB Projekt AB bistår projektet som Projekteringsledare, Projektledare, KA PBL, Besiktning

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Umami District, Emporia

Food Court, köpcentrum

Emporias nya Food Cours konceptet heter Umami District.

Den första etappen, The Arena, öppnade redan i mars och allt stod klart september 2020.

CMB bistod som projektledare samt Kontrollansvarig PBL i detta spännande projekt.

Uppdragsgivare: Steen & Ström

 

UTSKFTIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Realgymnasiet

Skola

Renovering Realgymnasiet, St Lars Byggnad 88. Ombyggnation i två plan med nya ytskikt samt installationer på en yta av 2500kvm.

Uppdragsgivare Hemsö Öresund AB och CMB Projekt AB bistod projektet med Projekteringsledning, Projektledning, Byggledning samt KA PBL.

 

 

 

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

H&M Trelleborg

H&M

Ombyggnation av butikslokal åt H&M inkl. fasadpartier och fläktrum.

CMB har haft projektledning och projekteringsledning i projektet.

Entreprenaden har utförts i samverkan med entreprenören Thage.

Uppdragsgivare: Hemsö

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
post_image

St Lars By. 10

Hyresgästanpassning, Lund

CMB Projekt AB agerade projektledare vid en hyresgästanpassning för daglig verksamhet på Sankt Lars området i Lund.

PROJEKTLEDNING
post_image

Brf. Bredgatan

Bostadsrättsförening, Lund

Uppdraget har utförs åt Brf Bredgatan

CMB Projekt AB agerade byggledare vid Brf Bredgatans ändring av fasad från enstegstätad till luftad. Utseende lika befintligt gällande puts och plåtarbeten.

 

 

PROJEKTLEDNING
post_image

Brf. Klostergatan

Bostadsrättsförening, Lund

Uppdraget har utförs åt Brf Klostergatan

CMB Projekt AB agerade byggledare vid Brf Klostergatans ombyggnation.

Detta har skett i olika delar:

  • Ombyggnad butikslokal
  • Ombyggnation av kontorslokal till lägenhet
  • Dränering av källargrunden
  • Omläggning av storgatsten och mura upp nya trappor på innergård.

 

 

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Trikåfabriken, Möllevången

Kontor

Uppdraget utförs åt Stena Fastigheter AB

Fastighetsbeteckning: Bilden 10
Projekttid: 2020-2022
Yta: 4850 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad i Drift, nivå Guld

CMB är med och projektleder ombyggnation av den anrika Trikåfabriken på Möllevången i Malmö.

Trikåfabriken

 

 

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Nyproduktion Bostäder

Flerbostadshus

Nyproduktion av flerbostadshus i Rydsgård, Skurups Kommun.

Projektet gäller en huskropp innehållande 18 hyreslägenheter. Huset är i fyra plan och 1650 kvm.

CMB Projekt AB bistår projektet med Projektledare, KA PBL samt Besiktning.

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Slottshagen

Studio i centrala Malmö​

Hyresgästanpassning där vi anpassade loken till filminspelning.

Projektet omfattar framtagning av bygghandlingar, nya toaletter, nytt pentry samt renovering av befintlig el och ventilation.

CMB Projekt AB bistår projektet med Projektledare samt Arkitekt.

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
post_image

Kv. Triton

Kontor & bostäder i centrala Malmö

Nyproduktion av kontorsbyggnad centralt i Malmö med fasader i grönglaserat tegel och en trappande volym.  Kontorsbyggnaden skall miljöcertifieras enligt Green Buildning.
Under kontorsbyggnaden finns källare med garage i ett plan, källarplanet sträcker sig även in under bostadshuset intill.

Bostadskvarteret avser nyproduktion av en röd tegelbyggnad med äldreboende, trygghetsboende och bostäder.

CMB Projekt AB bistår projektet som Projekteringsledare, Projektledare, KA PBL samt Hyresgästanpassning

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Vaxformen, Limhamns Sjöstad

Hyreslägenheter, Parkeringshus

Uppdraget utförs åt Länshem Skåne AB
Projekttid: 2018-2021

CMB är med och projektleder byggandet av totalt 3 hus med 300 st hyreslägenheter samt därutöver ett parkeringshus.

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
post_image

Nya Sjukhuset Malmö

Servicebyggnad Malmö Sjukhus

Uppdraget utförs åt Region Skåne
Projekttid: 2017-2022
KA PBL

KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

​Kv. Ugglan, Burlöv

​Kv. Ugglan, Burlöv

Under våren 2019, påbörjar Burlövs Bostäder bygget av 110 nya bostäder mellan Dalby- och Elisetorpsvägen i Arlöv.

Vi har fått i uppdrag av Burlövs Bostäder AB att projektleda bebyggelsen av bostadshusen.

​Beräknad inflyttning i lägenheterna är under 2020/2021.

 

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

CarlF

Nyproduktion

Nyproduktion av kontorsbyggnad, lastbilsgarage, verkstäder, tvätthall, dieselstation med mera. ​ CMB Projekt AB har varit med från start och ansvarar för bygglovshantering, kontakt med myndigheter, projektering, projektledning samt all kontakt med entreprenörer, projektörer osv. Entreprenaden görs i flera etapper men olika entreprenadformer samt med överlappande entreprenörsområden. CMB Projekt AB har övergripande samordningsansvar.

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Malmö Saluhall

Malmö Saluhall

CMB Projekt AB hade i uppdrag att projektleda Malmö saluhall.

Uppdraget påbörjades hösten 2013 med att jobba fram en ny detaljplan för fastigheten som möjliggjort en större tillbyggnad och källare.
Saluhallen stod klar hösten 2016 med sina ca 15-18 st olika enheter som säljer råvaror som fisk, grönsaker, ost, kött mm.

​CMB Projekt var Projektledare genom hela processen från detaljplan, upphandling konsulter, projekteringsledning, förfrågan, upphandling entreprenörer, byggledning och hyresgäst anpassning.
Renoveringen skedde med varsam hand.

Magasinet är k-märkt och renoverades med varsam hand för att behålla sin gamla, naturliga charm. Tillbyggnaden ger ett modernt intryck och är med sitt skärmtak en vacker silhuett och spännande profil.
Invändigt i godsmagasinet är de gamla tegelväggarna bevarade så långt som det var möjligt. Ambitionen var att hålla det enkelt och rent och binda samman de två huskropparna med många öppningar och ett gemensamt golv.
​foto: André Pihl, Wingårdhs

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL