REFERENSOBJEKT

Projektportfölj

Projekt -

post_image

Daggkåpan 2

Daggkåpan 2
Hyreslägenheter

Daggkåpan 2 består av två punkthus på sju respektive 8 våningar med 72 hyreslägenheter med 1-4 rok i Ystad. Nyproduktion åt Contetus AB som kommer att förvalta fastigheten själv. På fastigheten finns även garage med 20 platser med sedumtak, markparkering med laddstolpar, lekplats, miljöhus och cykelförråd.

CMB Projekt har varit projektledare, byggledare, Kontrollansvarig samt huvudbesiktningsperson.

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Medeon Science Park

Medeon Science Park
Kontor/Restaurang/Laboratorium

Ett tiotal projekt i den 13000 kvm forskaren 1 i Malmö. Projekten innefattar hyresgästanspassningar till både nya och gamla hyresgäster.

CMB Projekt stöttat beställarens organisations med projekt och projekteringsledning, byggledning, besiktning administration, besiktning och hyresgästkorrespondans. I övrigt bistår CMB projekt med stöttning i den generella förvaltningen i fastigheten.

Byggherre: Wihlborgs
Projekttid: 2020-2023

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
post_image

Umami District, Emporia

Umami District, Emporia
Food court, köpcentrum

Emporias nya Food Cours konceptet heter Umami District.

Den första etappen, The Arena, öppnade redan i mars och allt stod klart september 2020.

CMB bistod som projektledare samt Kontrollansvarig PBL i detta spännande projekt.

Uppdragsgivare: Steen & Ström

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Triton Ica

Triton Ica
Livsmedelsbutik

Hyresgästanpassning av lokal för livsmedelsbutik åt Ica Fastigheter AB.
Entreprenaden utfördes i en befintlig nyproducerad fastighet ägd av Lantmännen Fastigheter AB.
Butiken ligger på plan 1 och har en yta på 770 kvm och har ett tillhörande parkeringsgarage.

CMB projekt AB bistår projektet med projekteringsledning, projekt- och byggledning, KA PBL samt arkitekt.

 

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Slottshagen

Slottshagen
Studio i centrala Malmö

Hyresgästanpassning där vi anpassade loken till filminspelning.

Projektet omfattar framtagning av bygghandlingar, nya toaletter, nytt pentry samt renovering av befintlig el och ventilation.

CMB Projekt AB bistår projektet med Projektledare samt Arkitekt.

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
post_image

Villa Carlsten

Villa Carlsten
Bostad

I Falsterbo finns fem villor ritade av Josef Frank. Villa Carlsten, byggt 1926 och är det minsta av de husen och bland de tidigaste modernistiska husen i Sverige.
CMB Projekt var projektledare för renoveringen som bestod i att återställa skador i huset samt att framtidssäkra mot kommande skador.
Allt arbete har skett med mycket varsam hand i tätt samarbete med entreprenör, arkitekt, byggnadsantikvarie samt beställaren för att bevara Franks ursprungliga arkitektur.
Stor vikt har lagts
vid detaljer och byggnadstekniskt hållbara lösningar.
 

 

 

Projekt: Villa Carlsten

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

 

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
post_image

Vaxformen, Limhamns Sjöstad

Vaxformen Limhamns Sjöstad
Hyreslägenheter och parkeringshus

Uppdraget utförs åt Länshem Skåne AB
Projekttid: 2018-2021

CMB är med och projektleder byggandet av totalt 3 hus med 300 st hyreslägenheter samt därutöver ett parkeringshus.

 

UTSKRIFT PROJEKTPRESENTATION

PROJEKTLEDNING
post_image

SGL

SGL (Scan Global Logistics)
Hyresgästanpassning

Ombyggnad av kontor om 400 kvm på plan 5 med kvarvarande hyresgäster i intilliggande lokaler. Lokalen har fått ny planlösning med glaspartier till mötesrum, nya ytskikt, nytt RWC, nytt kök, ny belysning och installationer. Befintlig uppvärmning i form av fönsterbänkskanaler behölls och kompletterades.

Uppdrag omfattade projektledning och besiktning.

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
post_image

St Lars Byggnad 3, Lund

Klostergården 2:9
Gymnasieskola

Fastigheten Klostergården 2:9 där byggnad 3 är belägen på Sankt Lars Väg 3 i Lund.
Ombyggnad och hyresgästsanpassning med ändrad verksamhet från vårdverksamhet till gymnasieskola.
Inredning av halva vinden samt ny utemiljö med bland annat miljöhus och växthus.
I detta projekt bistod vi med projektledning, KA och besiktning. 

 

Kund: Hemsö Öresund KB
Fastighet: Byggnad 3, Klostergården 2:9
Objekt: Skola, miljöhus och växthus

 

 

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Brf Smedjehusen

Brf Smedjehusen
Fasadrenovering

Projektet innefattade initialt fasadrenovering i form av omfogning och omputsning. Tidigt i projektet växte ett intresse hos föreningen att bygga balkonger, sätta in nya friskluftsventiler och byta fönster på innergården. Totalentreprenör handlades upp för samtliga delar och CMB bistod under hela processen med bygg- och projektledning, arkitekt och kontrollansvarig enligt PBL. Utförandet ägde rum under år 2022.

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Brf. Klostergatan

Brf Klostergatan
Ombyggnation

Uppdraget har utförs åt Brf Klostergatan

CMB Projekt AB agerade byggledare vid Brf Klostergatans ombyggnation.

Detta har skett i olika delar:

• Ombyggnad butikslokal
• Ombyggnation av kontorslokal till lägenhet
• Dränering av källargrunden
• Omläggning av storgatsten och mura upp nya trappor på innergård.

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Kv. Triton

Kv. Triton
Kontor & bostäder i centrala Malmö

Nyproduktion av kontorsbyggnad centralt i Malmö med fasader i grönglaserat tegel och en trappande volym.  Kontorsbyggnaden skall miljöcertifieras enligt Green Buildning.
Under kontorsbyggnaden finns källare med garage i ett plan, källarplanet sträcker sig även in under bostadshuset intill.

Bostadskvarteret avser nyproduktion av en röd tegelbyggnad med äldreboende, trygghetsboende och bostäder.

CMB Projekt AB bistår projektet som Projekteringsledare, Projektledare, KA PBL samt Hyresgästanpassning

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

NTI Vetenskapsgymnasiet

NTI Vetenskapsgymnasiet
Ombyggnation gymnasieskola

Ombyggnation i etapper av NTI Vetenskapsgymnasiet, St. Lars området i Lund. Här byggs en dövenhet om till gymnasieskola. Byggnaden är i två plan och den får ny planlösning, nya ytskikt samt installationer på en yta av 1400kvm.

Uppdragsgivare Hemsö Öresund AB och CMB Projekt AB bistod projektet med Projekteringsledning, Projektledning, Byggledning, KA PBL samt Entreprenadbesiktning.

PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Örsjö 1:63

Örsjö 1:63
Hyreslägenheter

Örsjö 1:63 består av totalt 18 hyreslägenheter från 2RoK till 4RoK om totalt 1400 kvm fördelat på 4 plan. På fastigheten finns även parkeringar med laddstolpar, lekplats och ett miljöhus med sedumtak. Fastigheten är belägen intill tågstationen i Rydsgård.

Projektet avsåg nyproduktion av ett flerbostadshus, miljöhus samt mark och anläggning där CMB har bistått Rydsgårds Fastighets AB med kontrollansvarig, projekteringsledning och byggledning i dess helhet.

 

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Realgymnasiet

Realgymnasiet
Renovering av gymnasieskola

Renovering Realgymnasiet, St Lars Byggnad 88. Ombyggnation i två plan med nya ytskikt samt installationer på en yta av 2500kvm.

Uppdragsgivare Hemsö Öresund AB och CMB Projekt AB bistod projektet med Projekteringsledning, Projektledning, Byggledning samt KA PBL.

 

 

 

PROJEKTLEDNING
KONTROLLANSVARIG PBL
post_image

Kontor Kv. Frans Suell

Kontor Kv. Frans Suell
Kontor i centrala Malmö

Detta är en av flera etapper i detta projekt. Hyresgästanpassning där flera lokaler sammanlänkas till en och samma.

Ett projekt där två huskroppar, från olika tidsepoker, sammanlänkas och ett projekt med högt ställda tekniska krav. Målet är att slå samman dessa huskroppar till en lokal på ca 3000 m2.

CMB Projekt AB bistår projektet som Arkitekt, Projekteringsledare, Projektledare, KA PBL, Entreprenadbesiktning

ARKITEKT
PROJEKTLEDNING
BESIKTNING
KONTROLLANSVARIG PBL