Engelska skolan, Hässleholm

CMB Projekt projektleder ombyggnationen av ca 3000 kvm åt Hemsö. Hyresgäst är Engelska skolan.

Total renovering av två stycken byggnader samt en idrottshall. I projektet ingick två stycken tillagningskök.
​Entreprenaden upphandlades som en samverkansentreprenad mellan Hemsö och totalentreprenören.
CMB Projekt var projektledare för renoveringen och startade med budgetkalkyler för hyressättning vidare till förfrågan och upphandling av entreprenörer, byggledning, ekonomiuppföljning och fortlöpande slutbesiktning.

Posted Under: