Kids2Home

​På Hemsös fastighet på Sankt Lars väg 18 i Lund byggdes
lokalerna om till en förskola med plats för 75 elever.

​CMB Projekt bistod med projektledning.
Förskolan var färdigställd sommaren 2016.

Posted Under: