Kunskapsskolan

På Hemsös fastighet på Sankt Lars väg 19 i Lund har de befintliga lokalerna renoverats och byggts till.

​CMB Projekt bistod Hemsö med projektledning.
Hela projektet var färdigställt våren 2016

Posted Under: