Malmö Saluhall

Malmö Saluhall

CMB Projekt AB hade i uppdrag att projektleda Malmö saluhall.

Uppdraget påbörjades hösten 2013 med att jobba fram en ny detaljplan för fastigheten som möjliggjort en större tillbyggnad och källare.
Saluhallen stod klar hösten 2016 med sina ca 15-18 st olika enheter som säljer råvaror som fisk, grönsaker, ost, kött mm.

​CMB Projekt var Projektledare genom hela processen från detaljplan, upphandling konsulter, projekteringsledning, förfrågan, upphandling entreprenörer, byggledning och hyresgäst anpassning.
Renoveringen skedde med varsam hand.

Magasinet är k-märkt och renoverades med varsam hand för att behålla sin gamla, naturliga charm. Tillbyggnaden ger ett modernt intryck och är med sitt skärmtak en vacker silhuett och spännande profil.
Invändigt i godsmagasinet är de gamla tegelväggarna bevarade så långt som det var möjligt. Ambitionen var att hålla det enkelt och rent och binda samman de två huskropparna med många öppningar och ett gemensamt golv.
​foto: André Pihl, Wingårdhs

Posted Under: