Projekt

Vår erfarenhet

Vi ser till att ditt projekt utvecklar sig efter förväntan från idé till systemlösning, detaljprojektering, byggskede, eftermarknad och förvaltning. Det är er organisations behov som styr hur och var vi är involverade. Målet är alltid att komplettera er organisation med kompetens och resurser som krävs för att utföra projektet så professionellt som möjligt.

Som projektledare agerar vi som kundens representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter.

CMB Projekt är certifierade av RISE. Vi har flera kontrollansvariga som utför uppdrag över hela landet. Med behörighetsnivå K tar vi in alla typer av uppdrag, allt från bostäder och butiker till sjukhus och skyddsrum. Teknik, funktion och form i samspel ger en bra byggnad. Med det som utgångspunkt tar vi fram handlingar för alla delar i byggprocessen, från idé till färdigställande. Vi ser helheten i projekten och samtidigt värnar vi om detaljerna, allt för att skapa rätt förutsättningar för slutprodukten. Vi har erfarenhet från många olika typer av byggnader och verksamheter samt i alla formerna – om-, till- och nybyggnation.

Entreprenadsbesiktning innebär en trygghet för alla involverade parter i ett byggprojekt. CMB:s certifierade besiktningsmän genomför entreprenadsbesiktning oavsett fastighet – flerfamiljshus, kommersiella lokaler eller kontorslokaler.

 

Vår process

1. Förstudie

• Projektering
• Ekonomisk kalkylering
• Slutprojektering
• Skisser

arrow

2.Upphandling

• Förfrågningsunderlag
• Avtal
• Relationshandling

arrow

3.Genomförande

• Bygghandling
• Start- och byggmöte,
• Bygglov
• HG-möte
•Ekonomi
• Arbetsmiljöplan
• Samråd
• Slutbesiktning
• Kontrollplan

arrow

4.Projektavslut

• Dokumentation
• Ekonomisk avstämning,
• Uppföljning
• Planering eftermarknad

Vår process

arrow
arrow

Våra tjänster

• Projektledare
• Byggledare
• Projekteringsledare
• Kalkylator
• Arkitekt
• Besiktningsperson
• Kontrollansvarig PBL
• Hållbarhetssamordnare
• Ekonomistyrning och fakturahantering
• Flyttkoordinering
• Återbruk och klimatberäkningar
• Inredningsuppdrag, belysning
• Dagsljusberäkningar

Kontaktpersoner inom projekt

Martina Blomberg
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Anders Lood
Anders Lood

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsperson

anders.lood@cmbprojekt.se
070-589 97 19

Emma Boberg
Emma Boberg

Projektansvarig
Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Besiktningsperson

emma.boberg@cmbprojekt.se
070-529 79 01