Vi är CMB

Anders Lood
card_image
Anders Lood

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsman

anders.lood@cmbprojekt.se
070-589 97 19

Axel Ganhammar
card_image
Axel Ganhammar

Bygg- och Projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

axel.ganhammar@cmbprojekt.se
070-579 07 90

 

Berit Christenson
card_image
Berit Christenson

VD, CEO
Affärsutveckling

berit.christenson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Björn Gunnarsson
card_image
Björn Gunnarsson

Affärsutveckling
Ägare, Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Emma Boberg
card_image
Emma Boberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Besiktningsman

emma.boberg@cmbprojekt.se
070-529 79 01

Felicia Lövgren
card_image
Felicia Lövgren

Bygg- och projektledare
Ägarpartner, Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02

Johan Nilsson
card_image
Johan Nilsson

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

johan.nilsson@cmbprojekt.se
070-894 13 12

Josefin Hansson
card_image
Josefin Hansson

Börjar januari 2023
Ekonomi och administration

info@cmbprojekt.se

Josefine Keller
card_image
Josefine Keller

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

josefine.keller@cmbprojekt.se
070-579 01 29

Louise Piltz Vitanc
card_image
Louise Piltz Vitanc

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

louise.piltz.vitanc@cmbprojekt.se
073-996 96 37

Magnus Nilsson
card_image
Magnus Nilsson

Börjar januari 2023
Bygg- och projektledare

magnus.nilsson@cmbprojekt.se

Malin Heij
card_image
Malin Heij

Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig av Tillgänglighet TIL 2

malin.heij@cmbprojekt.se
073-663 71 30

Malin Sundin
card_image
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Martina Blomberg
card_image
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Zahra Mahzoun
card_image
Zahra Mahzoun

Arkitekt MSA

zahra.mahzoun@cmbprojekt.se
070-851 48 40