Vi är CMB

Kontakta oss här.

Anders Lood
card_image
Anders Lood

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsman

anders.lood@cmbprojekt.se
070-589 97 19

Axel Ganhammar
card_image
Axel Ganhammar

Bygg- och Projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

axel.ganhammar@cmbprojekt.se
070-579 07 90

 

Björn Gunnarsson, VD
card_image
Björn Gunnarsson, VD

Byggnadsingenjör SBR
KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Douglas Hörberg
card_image
Douglas Hörberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

douglas.horberg@cmbprojekt.se
076-814 58 68

Emma Boberg
card_image
Emma Boberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Besiktningsman

emma.boberg@cmbprojekt.se
070-529 79 01

Emma Regnér
card_image
Emma Regnér

Ekonomi och administration

emma.regner@cmbprojekt.se
070-579 29 80

Felicia Lövgren
card_image
Felicia Lövgren

Partner, Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02

Johan Nilsson
card_image
Johan Nilsson

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

johan.nilsson@cmbprojekt.se
070-894 13 12

Josefine Keller
card_image
Josefine Keller

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

josefine.keller@cmbprojekt.se
070-579 01 29

Lina Näslund
card_image
Lina Näslund

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

lina.naslund@cmbprojekt.se
070-579 29 54

Malin Heij
card_image
Malin Heij

Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig av Tillgänglighet TIL 2

malin.heij@cmbprojekt.se
073-663 71 30

Malin Sundin
card_image
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Miljösamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Martina Blomberg
card_image
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Zahra Mahzoun
card_image
Zahra Mahzoun

Arkitekt MSA

zahra.mahzoun@cmbprojekt.se
070-851 48 40