ENTREPRENADSBESIKTNING

Trygghet genom
certifierad kompetens.

Nybyggnation eller ombyggnation? Med entreprenadsbesiktning säkerställs att allt arbete som utförs är enligt förväntan och efter rådande byggstandard.

Entreprenadsbesiktning innebär en trygghet för alla involverade parter i ett byggprojekt. CMB:s certifierade besiktningsmän genomför entreprenadsbesiktning oavsett fastighet – flerfamiljshus, kommersiella lokaler eller kontorslokaler.

  • Kontrollbesiktning
  • Fortlöpande besiktning
  • Slutbesiktning
  • Garantibesiktning

KONTAKTA OSS

ENTREPRENADSBESIKTNING

STATUSBESIKTNING

STATUSBESIKTNING

Objektiv kompetens.
Oavsett fastighet.

Stor fastighetsaffär på gång? Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt? Due-diligence? Alla fastighetsprojekt behöver oberoende och objektiv kompetens för statusbesiktning. CMB är den kompetensen.

CMB Projekt genomför årligen ett 50-tal statusbesiktningar av fastigheter i södra Sverige. Hur grundläggande den bör vara och huruvida besiktningen ska tjäna som underlag till underhållsplan, är alltid helt upp till er som fastighetsägare. Oavsett om det gäller ert befintliga fastighetsbestånd eller en ny fastighetsaffär, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

KONTAKTA OSS