EFTERMARKNAD

Vi är inte klara när bygget är klart.
Vi är klara när alla är nöjda.

Ett byggprojekt består av många led och pågår under lång tid. Med vårt unika eftermarknadskoncept säkerställer vi hög energi och framåtrörelse i alla led – under hela processen.

Innan spaden ens träffar marken är planering, logistik och projektledning en stor del av alla byggprojekt. Den dedikation som krävs för en planenlig byggstart fortsätter under hela byggfasen, ända tills bygget står färdigt – i tid och efter förväntan. Då är det lätt att luta sig tillbaka och tappa fart. På CMB gör vi tvärtom. Med våra dedikerade eftermarknadskoordinatorer ges projektet ny energi den sista biten – hela vägen till åtgärdandet av felanmälningar och besiktningsanmärkningar – hela vägen till kundnöjdhet.

  • Felamälan
  • Garantiärende
  • Förvaltning
  • Kvalitetssäkring

KONTAKTA OSS