Medarbetare

Anders Lood
Anders Lood

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsman

anders.lood@cmbprojekt.se
070-589 97 19

Axel Ganhammar
Axel Ganhammar

Bygg- och Projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

axel.ganhammar@cmbprojekt.se
070-579 07 90

Berit Christenson
Berit Christenson

VD, CEO
Affärsutveckling

berit.christenson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

Affärsutveckling
Ägare, Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Emma Boberg
Emma Boberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Besiktningsman

emma.boberg@cmbprojekt.se
070-529 79 01

Felicia Lövgren
Felicia Lövgren

Bygg- och projektledare
Ägarpartner, Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

johan.nilsson@cmbprojekt.se
070-894 13 12

Josefin Hansson
Josefin Hansson

Ekonomi och administration

josefin.hansson@cmbprojekt.se
070-326 24 16

Josefine Keller
Josefine Keller

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

josefine.keller@cmbprojekt.se
070-579 01 29

Louise Piltz Vitanc
Louise Piltz Vitanc

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

louise.piltz.vitanc@cmbprojekt.se
073-996 96 37

Malin Heij
Malin Heij

Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig av Tillgänglighet TIL 2

malin.heij@cmbprojekt.se
070-579 18 04

Malin Sundin
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Martina Blomberg
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Mikael Bengtsson
Mikael Bengtsson

Arkitekt
Byggnadsingenjör

mikael.bengtsson@cmbprojekt.se

Sofie Christiansson
Sofie Christiansson

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

sofie.christiansson@cmbprojekt.se
073-316 31 85

Zahra Mahzoun
Zahra Mahzoun

Arkitekt MSA

zahra.mahzoun@cmbprojekt.se
070-851 48 40