Medarbetare

Agnes Bengtsson
Agnes Bengtsson

Ekonomi och administration

agnes.bengtsson@cmbprojekt.se
070-579 06 30

Anders Lood
Anders Lood

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsperson

anders.lood@cmbprojekt.se
070-589 97 19

Axel Ganhammar
Axel Ganhammar

Bygg- och Projektledare
Byggnadsingenjör, KA PBL, Besiktningsperson

axel.ganhammar@cmbprojekt.se
070-579 07 90

Björn Gunnarsson
Björn Gunnarsson

VD, ägare
Affärsutveckling
Byggnadsingenjör, KA PBL

bjorn.gunnarsson@cmbprojekt.se
070-579 29 55

Emma Boberg
Emma Boberg

Projektansvarig
Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Besiktningsperson

emma.boberg@cmbprojekt.se
070-529 79 01

Emma Gemrud
Emma Gemrud

Bygg- och projektledare, Byggnadsingenjör

emma.gemrud@cmbprojekt.se

Felicia Lövgren
Felicia Lövgren

vVD, ägarpartner
Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

felicia.lovgren@cmbprojekt.se
070-579 29 02

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör

johan.nilsson@cmbprojekt.se
070-894 13 12

Malin Sundin
Malin Sundin

Bygg- och projektledare
Byggnadsingenjör, Hållbarhetssamordnare

malin.sundin@cmbprojekt.se
070-579 05 88

Martina Blomberg
Martina Blomberg

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

martina.blomberg@cmbprojekt.se
072-550 32 20

Mikael Bengtsson
Mikael Bengtsson

Arkitekt
Byggnadsingenjör

mikael.bengtsson@cmbprojekt.se

Sofie Christiansson
Sofie Christiansson

Bygg- och projektledare
Civilingenjör, KA PBL

sofie.christiansson@cmbprojekt.se
073-316 31 85

Zahra Mahzoun
Zahra Mahzoun

Ansvarig Arkitekt, TIL
MSA

zahra.mahzoun@cmbprojekt.se
070-851 48 40